A ostatní členové......

Kteří z obav ze msty některých členů výboru OS Český Západ nechtějí být prozatím zveřejněni.